KUNSZENTMIKLÓSI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK TÁRSASÁGA1

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.,  miklosioregdiakok@gmail.com,  www.miklosioregdiakok.hu

 

Kedves Diáktársaink!

A jelenlegi körülményeink között nem tarthatjuk meg május 16-án a korábban tervezett – immár hagyományossá vált – jubileumi összejövetelünket. Ezért a személyes találkozás elmarad, amelyet későbbi időpontban fogunk pótolni.

A most „kerek évfordulós” ünneplők számára valamennyi szokásos dokumentumot elkészítettük. Ezeket széles körben szeretnénk közzétenni, hogy minél többen értesülhessenek a soron következő központi találkozó minden egyes részletéről.

Úgynevezett „virtuális ünnepség” rendezésével kívánjuk enyhíteni azt a nagy csalódást, amely mindenkiben – különösen a jubilálók körében – tapasztalható a rendkívüli változtatás miatt. Tekintettel arra, hogy elég sok információ átadását tervezzük, ezért április 23. és május 6. között három részletben fogjuk megjelentetni azokat a honlapunkon, illetve küldjük el az elektronikus levelezésünkön keresztül az évfolyamok/osztályok szervezőinek.

Jelen levelünkhöz csatoltan továbbítjuk a május 16-ra tervezett ünnepség meghívóját, továbbá a jubilálók névsorait/tablóit (külön jelezve az aktuális névsorok szerint azokat is, akik kapcsolódnak ugyan az eredeti osztályközösségükhöz, de a gimnáziumi tanulmányaikat csak részben velük együtt folytatták, vagy az érettségi vizsgájukat máskor/máshol tették le), valamint a hírsorozatunk legújabb példányát (Hírlevél IV. évfolyam 1. szám).

Arra kérünk Titeket, hogy mielőbb értesítsétek társaitokat ezekről a lépésekről, hogy mindenki időben áttekinthesse a halasztásra kényszerült központi érettségi találkozó dokumentációs hátterének teljes vertikumát.

Hívjátok fel mindenki figyelmét, hogy a járvány miatt nem tudjuk megtartani az ünnepséget, csupán képletesen lehet átélni az eseményt a rendezvény dokumentumainak megismerésével.

Kunszentmiklós, 2020. április 23.

 

Diáktársi üdvözlettel:

Prof. Dr. Zakar András elnök

 

Mellékletek: