Cimerek

Köszöntő

 

Társasági honlapunk iránt érdeklődőket tisztelettel köszöntjük! A 2016 októberében alakult Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága (röviden Társaság) azzal a céllal jött létre, hogy összefogja az Alma Materünkben érettségizetteket, és lehetőségeihez képest hozzájáruljon ősi iskolánk padjaiban tanuló fiatal társaink életpályára való felkészítéséhez is. Az erre vonatkozó legfontosabb elképzeléseket és alapvető törekvéseket, majd a belőlük fakadó számos feladatot a dokumentumaink részletesen tartalmazzák.

A hosszú évek, évtizedek, sőt több évszázad során kialakult és gyakorlattá vált nemes gimnáziumi hagyományainkat szeretnénk föleleveníteni, gondosan ápolni és még – korunk igényeihez és lehetőségeihez igazodva – továbbfejleszteni is azokat.

A Fölső-Kiskunság szellemi központját jelképező iskolánkban már közel ötezren maturáltak az elmúlt száz esztendőben. Iskolatársaink népes táborához tartozók a település és a közeli térség határain kívül sokfelé elkerültek. Ez gyakran nehezíti a felderítésüket, de szándékunk valamennyi egykori „miklósi diák” mielőbbi elérése és tájékoztatása a programunkról.

A működési rendünk alapján öt év alatt (2016-2021 közötti időszakban) valamennyi társunkat igyekszünk invitálni Kunszentmiklósra az öt vagy tíz éves jubileumi érettségi találkozóik sorrendjében. Május végén a 10 éves, október elején meg az öt éves összejövetelekre a tanárainkat szintén meghívjuk és köszöntjük.

Korunk technikai lehetőségei szerencsére biztosítják, hogy a társasági honlapon (miklosioregdiakok.hu)  keresztül minden fontos információt időben közzé tegyünk, és a Társaság vezetői is valamennyi érdeklődő számára készségesen rendelkezésre állnak.

Tisztelt Diáktársak, kedves Barátaink! Bátorítunk Titeket arra, hogy minél többen és minél hatékonyabban vegyetek részt szervezetünk egyedülálló és igazán sokrétű munkájában!

Elnökség és Vezetőség

Letöltés