Cimerek

 

 

 

Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága

 

Kitüntetési Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva: 2016. október 1-én

 

Preambulum

 

Társaságunk díjakat és kitüntető címeket alapít az egykori és jelenlegi tanárok (továbbiakban tanárok), gimnáziumi dolgozók, öregdiákok, tanulók, valamint támogatók méltó elismerésére. Ezért valamennyi személyre szóló dokumentumon megjelentetjük az adományozás indoklását is. A különböző kitüntetésekre előterjesztést tehet valamennyi öregdiák, egyénileg vagy csoportosan (pl. évfolyam, osztály, egyéb közösség nevében). Az előterjesztést írásban kell benyújtani megalapozott indoklással a Titkársághoz minden naptári év március 1-ig. Az elismerések odaítéléséről az Elnökség javaslata alapján a Vezetőség dönt. Az elismerésben részesült személyeket a Titkárság értesíti a díjak, illetve a kitüntető címek átvételének helyéről és időpontjáról, s egyúttal meghívja őket az ünnepségre. Az átadás évente kétszer történik, a tavaszi és az őszi jubileumi érettségi találkozók alkalmával. Az adományozott elismerésekről időrendi sorrendben és kategóriák szerint nyilvántartást vezetünk, s azt a honlapunkon is közzétesszük.

 

DÍJAK

 

Életműdíj annak a tanárnak adományozható, akit az Alma Materünkben évtizedeken át végzett magas szintű oktatási-nevelési tevékenysége és példaértékű magatartása alapján kollégái és tanítványai egyaránt iskolánk legendás tanárai között tartanak számon.

 

Apostol Pál-díj annak a gimnáziumunkkal aktív munkaviszonyban lévő tanárnak adományozható, akinek az oktatási-nevelési tevékenységét és magatartását a mostani és a korábbi diákok színvonalasnak és példásnak értékelik.

 

Örökdiák-díj (vagy Nagydíj) annak az öregdiáknak adományozható, aki az Alma Materünkben az öregdiákok mozgalmában hosszú időn át kimagasló tevékenységet végzett (Nagydíj esetében maradandót alkotott).

                                                                                                              

Legtöbbet Javított-díj évenként annak a végzős gimnazistának (új öregdiáktársunknak) adományozható, aki a gimnáziumi időszaka alatt a tanulmányi átlagain a legtöbbet javított.[1]

 

OKLEVELEK

 

Díszoklevél (két kategóriában) annak a tanárnak (fenntartónak), aki hosszú időn át végzett kiváló munkájával és példaértékű magatartásával széles körben elismerést vívott ki, valamint annak az öregdiáknak adományozható, aki kiemelkedő tevékenységével és példamutató magatartásával hozzájárult gimnáziumunk hírnevének öregbítéséhez.

 

Kitüntető Oklevél (három kategóriában) annak a tanárnak (fenntartónak), öregdiáknak és támogatónak adományozható, aki tevékenységével számottevően hozzájárult gimnáziumunk hosszú távú fejlődéséhez.

 

Dicsérő Oklevél (négy kategóriában) annak a tanárnak, gimnáziumi dolgozónak, öregdiáknak (öregdiákok csoportjának), továbbá támogatónak adományozható, aki jelentősen elősegítette gimnáziumunk fejlődését.

 

Elismerő Oklevél (öt kategóriában) annak a tanárnak, gimnáziumi dolgozónak, öregdiáknak (öregdiákok csoportjának), tanulónak (tanulók csoportjának), valamint támogatónak adományozható, aki hatékonyan segítette iskolánk munkáját.

 

EMLÉKLAPOK

 

Emléklap adományozható:

- Jubiláló öregdiákok számára a 10 éves és az 5 éves érettségi találkozókon.

- Tanároknak/fenntartói képviselőknek, gimnáziumi dolgozóknak, öregdiákoknak, tanulóknak és támogatóknak az eseti alkalmakra (pl. „100 éve érettségi Kunszentmiklóson”, vagy „350 éves a Kunszentmiklósi Gimnázium”) készített ünnepi dokumentumként.

 

 

  1. sz. melléklet.

A Legtöbbet Javított-díj elismerésben az a végzős gimnazista részesül, aki a középiskolai időszakában (az első tanév kezdetétől az utolsó tanév végéig) legtöbbet javított a tanulmányi átlagán, amelynek megállapítása a félévek és a tanévek végén elért átlageredmények alapján történik (tehát az érettségi eredménye nélkül). Két, vagy több azonos mértékben javított jelölt között a magyar, a történelem és a matematika tárgyak körében a magasabb összesített javítási szint dönt, amelyhez az adatokat a gimnáziumi nyilvántartás szolgáltatja.

Ezt a díjat Szűcs István indítványa alapján az 1965-ben érettségizett évfolyam kezdeményezte, amelynek gondozását is elsőként vállalta. A későbbiekben más évfolyam vagy osztály átveheti és folytathatja ezt a tanulók ösztönzését elősegítő nemes tevékenységet.

A díjat a ballagás alkalmával hirdetik ki, és az érettségi vizsga évében rendezett őszi öregdiák találkozón kerül átadásra, amely oklevél mellett egyszeri pénzjutalommal jár (első alkalommal, 2017-ben 20 000,- Ft).

 

Letöltés