Gimnáziumunk története

 

Alma Materünk főgimnáziumi időszakának rövid történetét a négy alapszimbólum mentén foglaljuk össze. Iskolánkról bővebb történeti áttekintés a Gimnázium honlapján (bsrg.hu) található.

 

1                      2                      3                      4

 

1. Alma Materünk alapítását korábban 1735-re gondolták, az újabb kutatások tükrében ezt ma már 1679-re tesszük. Iskolánk történetében az 1913-as esztendő mérföldkőnek számít, mivel a hosszú és igazán eredményes előtörténettel rendelkező neves intézmény akkor nyerte el az érettségit adó főgimnáziumi rangot, amely Baksay Sándor református püspök és Apostol Pál igazgató elévülhetetlen érdeme. Kitartó fáradozásukért valamennyien örök hálával tartozunk. Hajdani diáktársaink első alkalommal 1917-ben maturálhattak Kunszentmiklóson.

 

2. A sokáig tartó és szívós előkészítő munkával létrehozott főgimnáziumunknak évtizednyi működése után nehézségekkel kellett küzdenie, de példás összefogás eredményeként hamar talpra állt, mint Kunszentmiklósi Református Reálgimnázium. 1926-ban bensőséges ünnepség keretében vette föl iskolánk a Baksay Sándor nevet, majd 1932-ben adták át a tanárok és a tanulóifjúság számára a település központjában a kétemeletes „főépületet”. A következő évek az iskola újabb fénykorát jelentették, a kiváló tanárok ettől kezdve számos később elismert személyiséggé váló diákot neveltek.

 

3. A második világégés nagy áldozatokat követelt Alma Materünktől is. A háború okozta súlyos anyagi és lelki veszteségeken túl 1948 nyarán államosították a felekezeti iskolákat. Ennek következményeként gimnáziumunk négy évtizeden át Damjanich János nevét viselte, s megszűnt az intézmény nyolc osztályos jellege is. Óriási szerencsénkre a tanári kar csak lassan cserélődött, így még jó néhány éven keresztül az igazi tanáregyéniségeink közvetíthették ősi anyaintézményünk nagyszerű szellemiségét az újonnan érkező kollégáik és a tanulóifjúság számára egyaránt.

 

4. Gimnáziumunk életében szintén nagy változás következett be 1989-től kezdődően. Még abban az évben újra fölvehette Baksay Sándor nevét, 1990-ben ismét indíthatta – az országban harmadikként – a nyolcosztályos tagozatát. Iskolánk 1992-től visszakerült a Kunszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonába, amely gondos fenntartóként következetesen fejleszti a rábízott intézményt, elkötelezetten támogatja az ott folyó oktató-nevelő munkát, valamint folytatja és bővíti annak patinás hagyományait, köztük a korábban itt érettségizettek szervezetét is.

 

 

Letöltés